2ο Θερινό Σχολείο για την Κυκλική Βιο-οικονομία

/, Νέα/2ο Θερινό Σχολείο για την Κυκλική Βιο-οικονομία