ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

/, Νέα/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ελληνικό Φόρουμ Βιο-οικονομίας, χαιρετίζει όλες τις επιστημονικές δράσεις σε θέματα Βιο-οικονομίας και στηρίζει τους νέους επιστήμονες σε σχετικά πεδία. Στο πνεύμα αυτό, κοινοποιούμε ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής του ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» του Α.Π.Θ. και παρακαλούμε όποιον μπορεί να αφιερώσει 10 λεπτά για να το συμπληρώσει. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο της έρευνας: κ. Νικολαΐδη Κωνσταντίνο, κιν. 6934461398 και στο e-mail ή με τον επιβλέποντα κ. Τρίγκα Μάριο, Επίκουρο Καθηγητή Δασικής Οικονομικής και Καινοτομίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, τηλ. 2310992697 και στο e-mail: 
Το ερωτηματολογιο θα το βρείτε στην διεύθυνση https://lnkd.in/ggDr2hK
2020-04-11T12:52:58+00:00 11-04-2020|Εκδηλώσεις, Νέα|